Nyheter

🎯 Börja med slutet!

Du har bestämt dig! 🏡 Här skall byggas hus! Ingen tid att spilla - högsta fart till bygghandeln!

December 14, 2022
3 min

🔨Det här var en fin hammare den köper jag, vilken kanonbra såg den skall jag också ha, lite spik är bra och bräder.

Så hem och börja snickra.

😮 Riktigt så går det ju inte till och det vet vi alla.

Först har vi en önskan om ett nytt hem, ett hem med alla de funktioner vi saknar i vårt nuvarande hem.

Var skall det ligga? Hur stort behöver det vara? Skall det vara någon särskild design? Sedan dags att rita och konstruera. Sköta inköp och hanterar leverantörer.

🙋 Ja du fattar! Det krävs en plan, en vision.

✨ Precis som i företagande behöver vi en vision - en ledstjärna - för att veta var vi skall ta bolaget.

🗺️ När visionen blir tydlig och attraktiv behöver vi fundera på hur det skall gå till vilken väg/strategi skall vi följa?

🚀 När strategin är satt och pekar mot visionen behöver den fyllas med innehåll. Vilka aktiviteter kan/bör vi göra inom ramen för strategin för att ta oss mot visionen och målen.

Sedan slutligen när allt detta är på plats är det dags att verkställa!

Och korrigera samt korrigera igen.

Andreas Getzman

Gör dina visioner till lönsamma affärer.

LinkedIn

Du kanske också gillar...