Blogg

Krispigare och krispigare

Marketing automation, retargeting, CTR, CMR, CDP …. Begreppen är många och det är en djungel därute. Jag märker i mina dialoger att många företag brottas med dels de ofrivilliga silos som byggs mellan säljkår och marknadsavdelning.

July 10, 2021
4 min

Alla som får mitt månadsbrev finns på LinkedIn vilket är min huvudsakliga kanal för att träffa befintliga och nya kontakter.

När juni nu går till handlingarna kan jag bara konstatera att jag haft en av de bästa vårarna i mitt vuxna liv. Så klart kan det inte toppa de fantastiskt sorglösa vårarna jag och Eva fick tillsammans innan vi kastade oss huvudstupa in i familjelivets ekorrhjul. Inte heller kan det jämföras med första våren som pappa och få välkomna Albin till familjen. Inte heller går det att jämföra med när Melker på ren envishet lärde sig cykla på en dag.

Just du som läser detta är en del av denna fantastiska vår, våren 2021!

I förra månadsbrevet skrev jag om företagsvision. Jag höll på att planera mitt första webinarie på temat ”Göra vision till vardagliga aktiviteter”. Genomförandet gick, enligt egen utsago, över förväntan. Feedbacken från deltagarna har varit positiv och konstruktiv. Att använda webinariet som kanal för att knyta nya kontakter är något jag definitivt kommer fortsätta med. Under framtagandet av webinaret har jag använt mitt eget lilla bolag som mall. Det har varit väldigt givande att använda verktygen för större bolag även på mig själv. Think BIG! Dessutom har arbetet lett till att jag kunnat bli tydligare och tydligare i mitt strategiska erbjudande.

Mer om mitt strategiska erbjudande nedan

Teknik hit och teknik dit...

Marketing automation, retargeting, CTR, CMR, CDP …. Begreppen är många och det är en djungel därute. Jag märker i mina dialoger att många företag brottas med dels de ofrivilliga silos som byggs mellan säljkår och marknadsavdelning. Vidare har en del företag utmaningar i att få full effekt av sina investeringar i teknik som skall underlätta marknadsföring och försäljning. Men som i så många andra fall så står lösningen att finna bland människorna. För att få full utväxling av den här typen av investeringar krävs ett gott ledarskap och dedikerade användare. Vidare krävs det en insikt från ledningen och vidare genom organisationen att den här typen av investeringar sannolikt också kommer på verka HUR man jobbar med försäljning och HUR man organiserar sälj- och marknad.

I vissa fall krävs det även att ägare och styrelse är med på noterna. Strategier för försäljning, marknadsföring, erbjudande, paketering och konkurrensfördelar kommer sannolikt över tid att behöva ändras. Också sättet man jobbar på och hur man följer upp och utvärderar behöver ses över. Då strategier är styrelsen viktigaste uppgift kommer den behöva involveras i sådana här investeringar.

Jättespännande möjligheter och jättespännande arbete väntar de företag som gör grovjobbet och lägger grunden.

Min vision

Den 11 juni begick jag debut, webinariedebut. Det var fantastiskt roligt och lärorikt av de dryga 100 personer som fick länken anmälde sig 55 personer, 39 deltog. 75% stannade ända till pausen (45 minuter) och hela 40% stannade ända till slutet (90 minuter). Jag filar redan på 2.0 på temat gör din vision till dagligt beteende. Under arbetet har jag tvingat mig själv att jobba igenom min egen vision och strategier för de kommande fem åren. Här delar jag med mig av det till dig.

Vision

Genom kvalificerad rådgivning bidra till att alla ledare fattar hållbara beslut

Mål

90% av mina kunder skall sätta betyget 6 av 6 vid kundundersökning

Jag skall i årsmedeltal  60% beläggning

Huvudstrategier

Digitalt och fysiskt nätverkande

Givers gain

Bred erfarenhet

Värderingar

Familjen först

Generositet

Nyfikenhet

Mitt kunderbjudande

När jag startade min konsultverksamhet så bestämde jag att den skulle stå på tre ben; interimuppdrag, affärsutveckling och rådgivning. Under våren har detta förskjutits en smula. Dels för att verkligenheten ser ut som den gör. Inte minst gällande interimuppdrag. Den affären har stora inslag av timing. Det handlar också, har jag förstått, av outtalade, eller uttalade, ambitioner att uppdraget skall övergå i något annat. Oftast en anställning. Jag är inte intresserade av det då det strider mot min vision om att ”Genom kvalificerad rådgivning bidra till att alla ledare fattar hållbara beslut”. Vidare så strider sådana uppdrag ofta mot mitt långsiktiga mål att sätta familjen i första rummet.

Men som jag skrev ovan har arbetet med webinaret lett till flera insikter. Bla så kan jag utifrån innehållet i webinaret jobba vidare på flera olika nivåer med kunder. Redan efter semestern kommer jag hjälpa två ägargrupperingar att formulera sitt ägardirektiv så att man utifrån det kan jobba vidare med visionen. Detta kommer vi göra genom heldagsövningar i workshopform.

Själva formuleringen av visionen är ytterligare en del som kan brytas ut från webinaret. Genom att grundligt jobba fram den med ägardirektivet som grund och med bolaget värderingar som ramverk kommer de företag som jobbar med det kunna formulera riktigt bra strategier. Även denna del (visionen) har jag bokat upp workshop med kund efter sommaren.

När man bottnar i sin vision och sina värderingar (sitt existensberättigande) så vidtar arbetet med de långsiktiga strategierna. Detta är styrelsens viktigaste uppdrag och det som skall ligga till grund för att VD tillsammans med övriga ledningen skall kunna ta fram affärsplanen.

Kanske är du min första kund för en workshop där vi tillsammans tar fram dina strategier?

De tre punkterna ovan är ägarnas och styrelsens huvudsakliga ansvar.

VD tillsammans med ledningen och med stöttning av styrelsen tar fram affärsplanen. Involverar medarbetare, sätter mål och gör prioriteringar.

Är du VD eller medlem i ledningsgruppen? Låt oss tillsammans fundera på hur du kan få högsta möjliga utväxling av bolagets strategier.

Lär dig stå på händer i sommar!

image5

Vi är nog många som tänker att sommaren skall gå i förkovringens tecken. Högen med managementböcker växer sig allt högre inför semestern. De skönlitterära verken står på kö och väntar på att få läsas. På samma sätt som det inte är en framgångsrik metod att borsta tänderna i 10 minuter på söndagar, utan lite varje dag, så fungerar förkovran likadant. Så låt bokhögen vila i sommar. Sprid ut dem över hela året. Ägna därför sommaren åt något helt annorlunda. Varför inte lära dig något som du inte kunde? Eller bli ännu bättre på något du redan kan? Och som dessutom är helt oviktigt för dina prestationer i övriga livet.

Jag kommer fördjupa mina kunskaper kring handstående i sommar. Kring detta skrev jag ett inlägg på LinkedIn för en tid sedan. Jag hade aldrig trott att handstående var ett så ”hett” ämne.

Till vi ses nästa gång…

All fokus på en punkt!

Andreas Getzman

Gör dina visioner till lönsamma affärer.

LinkedIn

Du kanske också gillar...